دوشنبه هفدهم مهر 1391

اینبار تو بردی

"اینبار تو بردی و شکستم دادی مستی به دل نخورده مستم دادی من مست و تو هشیار ربودی دل را دیدی که چگونه کار دستم دادی


"نه می مونده نه مستی شبامو غم گرفته،، مثل اینه که ساقی برام ماتم گرفته،، یه سرگردن صحرا یه مجنونم یه شبگرد،، نمیدونی چه تنهام نمیدونی چه پر درد،، دلم من شور عشقو نمیشناسه عزیزم،، ولی تو هر نگاهت یه الماسه عزیزم
برچسب‌ها: جمله زیبا
نوشته شده توسط آرش در 19:58 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه هفدهم مهر 1391

دل من عاطفه را می فهمد

"دل من عاطفه را می فهمدخوشحالم،، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم،، گر چه آلوده ی دنیای غریبم،، اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دار"دل من عاطفه را می فهمدخوشحالم،، با کسی سبزتر از عشق رفاقت دارم،، گر چه آلوده ی دنیای غریبم،، اما سینه ای پاک به پهنای صداقت دارم  "حسرت مگسی را می خورم که به ناچار به مگس کشی دل بسته استبرچسب‌ها: جمله زیبا
نوشته شده توسط آرش در 19:53 |  لینک ثابت   •